Kultur på Frederiksberg

Mere kultur på Frederiksberg

Et veldrevet Frederiksberg giver råderum til at udvikle vores kulturtilbud i stedet for at afvikle dem. Et levende, kulturrigt Frederiksberg vil give bedre livskvalitet for store som små samt give grobund for et bedre erhvervsliv, da flere færdes ude. Derfor er kultur en af mine mærkesager:

• Mere kultur og musik på skoleskemaet
• Flere aktiviteter og kulturtilbud til seniorer
• Støtte udviklingen af fritids- og kulturtilbud for alle borgere
• Alle børn skal have mulighed for at lære at spille et instrument

Mere musikundervisning i folkeskolen

Musikundervisningen i skolerne skal tages seriøst. Det er ikke bare et rekreativt fag, men et fag, der har en række lang gode følger:

  • færre tilfælde af ADHD
  • bedre koncentration i de andre timer
  • bedre integration

Lad os investere mere i vores børns velfærd og fremtid – lad os få mere musikundervisning i folkeskolen!

Kæmp for Kunst og Kultur i Danmark:

Som noget lidt andet, har jeg startet gruppen, “Kæmp for kunst og kultur i Danmark” (kom og vær med), som har til formål at få kulturpolitik til at vinde terræn. Man hører desværre alt for tit at der ‘ikke er vælgere i kulturpolitik’. Det vil jeg ændre; både politikeres attitude/indstilling/opfattelse, men også os danskeres påskønnelse af kunst og kultur skal højnes.
Kultur udfordrer og udvikler os både som individer og som samfund. Det skaber fællesskaber, forståelse og sammenhængskraft og er derfor uhyre vigtigt for hvor vores samfund bevæger sig hen.
Jeg håber, du vil overveje at lade kulturpolitik spille en rolle i, hvor du sætter dit kryds.