Vi skal passe på vores bys udvikling - pladsen er knap

Frederiksberg er et meget tæt beboet område – faktisk det tættestbeboede i nordeuropa. Det er derfor meget vigtigt at vi passer på den plads vi har, og hverken bygger for tæt eller for højt de få steder vi stadig har at udvikle. Dette gælder fx. hospitalsgrunden. Hver gang vi bygger noget, skal det give noget tilbage til nærmiljøet. Det være sig fx. rekreativeområder, forsamlingshus, legeplads, udstillingslokale eller rehabiliterings-‘center’.

Når jeg siger at vi ikke skal bygge for højt eller for tæt, skal det også ses i lyset af at København pt. bygger 44 højhuse. Jeg mener det er en undervurdering af hvad København kan. Det har aldrig været charmerende eller hyggeligt med højhuse. Lækre eller flotte kan de være, men de står i stærk kontrast til det, der er dejligt ved at bo i København. Det samme gør sig gældende på Frederiksberg. Vi har alle de højhuse (åbenbart), vi skal have allerede, og jeg vil personligt ikke have et højhus i baghaven. Det ville ødelægge for meget for os, der bor her.