Et grønnere Frederiksberg

Jeg vil arbejde for en mere bæredygtig by med flere grønne områder

Jeg vil arbejde for en mere bæredygtig by med flere grønne områder.  Vi er allerede godt på vej på Frederiksberg, men vi kan fortsat gøre mere, og derfor er mere grønt (i alle ordets betydninger) en af mine mærkesager.

Jeg vil gøre mit til, at vi på Frederiksberg:

 1. Ingen engangsplastikposer på Frederiksberg.
  Engangsplastikposer belaster miljøet markant mere end fx. tykke genanvendelige plastikposer og papirsposer, som kan nedbrydes.
 2. CO2 neutral i 2030 – meget gerne før.
 3. Får flere grønne områder – både for forskønnelse, men også som klimasikring.
 4. Flere klimaveje: Vi skal sikre vores by og kældre mod oversvømmelse forårsaget af klimaforandringer og stigende antal storme. Derfor skal vi anlægge flere (regnvands)bede, flere vej-træer eller noget så vildt som grønne tage fx cykelskure/affaldssted i gårdene, eller brug af “permeable belægninger” her (grus, græs m.v.).
 5. Højere krav til energieffektiviseringer i nybyggeri.

Et udsnit af mine grønne forslag

Pkt. 204 Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og rådmand Mette Bram om smart-skraldespande i byrummet

Sagsfremstilling

“Det Konservative Folkeparti og Alternativet forslår, at der på Frederiksberg investeres i SmartSkraldespande i byrummet.

Frederiksberg har siden 2017 været en del af SmartCity netværket. Det foreslås i tråd med dette, at vi på Frederiksberg undersøger muligheden for at indføre SmartSkraldespande i det offentlige rum, hvor skraldespande enten skal skiftes eller der mangler en.

SmartSkraldespande giver ifølge Rambøll en del fordele: 1. Driftsøkonomiske besparelser, 2. Højere genanvendelse af affald, 3. Bedre service til borgeren og dermed en bedre sammenhæng mellem pris og service, og 4. Samfundsøkonomiske gevinster ved reduceret tid brugt på affaldsindsamling i form af reduceret støjbelastning, trængsel fra skraldebiler og luftforurening.

En smart skraldespand kan fortælle renovationsfirmaet (skraldemænd eller kommunen), når skraldespandene er fulde. Der bliver derfor kun kørt ud til fyldte skraldespande og dermed sparet meget tid. Skraldespandene kan desuden komprimere skraldet, så der er plads til mere.

Skraldespandene har indbyggede sensorer, som kommunikerer (via LoRaWAN eller lignende teknologier), indsamler værdifuld information om tilstanden for affaldet i beholderen (temperatur, mængde, påfyldningsmønstre m.m.). Denne data kan bruges til at optimere driften af affaldsindsamlingen.

Det foreslås endvidere, at det skal undersøges, hvorvidt det giver mening, at smartskraldespandene er ’solcelleskraldespande’. Skraldespandene kan drives via solceller, og det kan på disse ifølge prøveperioder i Næstved og Viborg kommuner forventes lavere driftsudgifter på 1 mio. kroner årligt.

Se side 35-38 her:

Rapport fra Rambøll

Smart skraldespande sparer mio.

Smart skraldespande alarmerer selv kommune, når de skal tømmes

New smart bins are more efficient

 

Se forslaget på kommunens hjemmeside

Pkt. 205 Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Carina Høedt og rådmand Mette Bram om strategi for begrønning af metrostationer på Frederiksberg

Sagsfremstilling

“Det Konservative Folkeparti og Alternativet forslår, at der laves en strategi for at begrønne de Frederiksbergske metrostationer, herunder Forum Station (Tine Brylds Plads).

Metrostationer efterlader som oftest pladser, der er egnede til begrønning, og vi foreslår derfor en strategi for dette, så der kan komme flere træer og grønt i byrummet ovenpå/ved metrostationerne.

Begrønningen bør blandt andet – under henvisning til det vedlagte billedmateriale – overveje at inddrage:

 1. Et ’tema’ for hver station – fx er Arktisk Plads i KBH et summarium af bl.a. islandsk og grønlandsk fauna
 2. Mange flere, meget store krukker og/eller plantekasser rundt med insektvenlige planter, buske eller træer.
 3. At der indtænkes bænke i begrønningensstrategien; fx runde bænke rundt om beplantning.
 4. Grønne vægge på/ved Frederiksberg Station og/eller Lindevang Station
 5. At biodiversitet og holdbarhed vægtes højt i valg af planter og træer.
 6. At beplantningerne vedligeholdes.”

Se inspiration til bænke og grønt

Se forslaget på kommunens hjemmeside