Kultur på Frederiksberg

Mere kultur på Frederiksberg

Et veldrevet Frederiksberg giver råderum til at udvikle vores kulturtilbud i stedet for at afvikle dem. Et levende, kulturrigt Frederiksberg vil give bedre livskvalitet for store som små samt give grobund for et bedre erhvervsliv, da flere færdes ude.
Derfor:
• Mere kultur og musik på skoleskemaet
• Flere aktiviteter og kulturtilbud til seniorer
• Støtte udviklingen af fritids- og kulturtilbud for alle borgere

Mere musikundervisning i folkeskolen

Musikundervisningen i skolerne skal tages seriøst. Det er ikke bare et rekreativt fag, men et fag, der har en række lang gode følger:

  • færre tilfælde af ADHD
  • bedre koncentration i de andre timer
  • bedre integration

Lad os investere mere i vores børns velfærd og fremtid – lad os få mere musikundervisning i folkeskolen!