Et grønnere Frederiksberg

Jeg vil arbejde for en mere bæredygtig by med flere grønne områder

Et grønnere Frederiksberg

Jeg vil arbejde for en mere bæredygtig by med flere grønne områder

Vi er allerede godt på vej på Frederiksberg, men vi kan fortsat gøre mere.

Jeg vil derfor gøre mit til, at vi på Frederiksberg:

  1. Ingen engangsplastikposer på Frederiksberg.
    Engangsplastikposer belaster miljøet markant mere end fx. tykke genanvendelige plastikposer og papirsposer som kan nedbrydes 
  2. CO2 neutral i 2035 – meget gerne før.
  3. Får flere grønne områder – både for forskønnelse, men også som klimasikring.

Vi skal sikre vores by og kældre mod oversvømmelse forårsaget af klimaforandringer og stigende antal storme. Derfor skal vi anlægge flere (regnvands)bede, flere vej-træer eller noget så vildt som grønne tage fx cykelskure/affaldssted i gårdene, eller brug af “permeable belægninger” her (grus, græs m.v.).